ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เรื่อง รายชื่่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
  •   2021-11-25 13:48:04    710     121

  • bytes