ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง พนักงานประจำโรงงาน ฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
  •   2021-10-27 16:30:34    244     63

ตำแหน่ง พนักงานประจำโรงงาน


  • bytes