ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  •   2021-10-18 09:16:17    231     33

ตำแหน่ง พนักงานประจำโรงงาน จำนวน 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตำแหน่ง  พนักงานประจำโรงงาน
กลุ่มงาน     งานบริการ  กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
  (1) ควบคุมการทำงานเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์เบื้องต้น
  (2) ควบคุมและอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์
  (3) ควบคุมเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ด้วยเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์แบบตแกรงและลม
  (4) บันทึกรายละเอียดข้อมูลการลดความชื้น
  (5) แก้ไขข้อขัดข้องเครื่องจักรทางเครื่องกล
  (6) แก้ไขข้อขัดข้องทางระบบไฟฟ้า
  (7) ดูแลและซ่อมแซมระบบท่อประปาของศูนย์ฯ
  (8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  อัตราว่าง       จำนวน  1  อัตรา 
  ค่าตอบแทน    อัตราเงินเดือน  10,430.00  บาท

ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ขอรับใบสมัคร ยื่นใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เลขที่ 61  หมู่ที่ 1  ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2564  ในวันและเวลาราชการ


  • bytes