ติดตามงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา


    ติดตามงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

   

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวสุทธินี คชรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริรัตน์ ทองคำ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลโรง ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา และกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเชิงแส ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพื่อให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ในการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์