ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  •   2021-07-03 16:52:16    3     0

ซื้อวัสดุสำนักงาน

ซื้อวัสดุสำนักงาน

  1. ปากกาลูกลื่น จำนวน 215 ด้าม
  2. สมุดบันทึก/กระดาษสำหรับบันทึก จำนวน 215 เล่ม
  3. แฟ้ม จำนวน 215 ใบ


  • 172977 bytes