ประชาสัมพันธ์


Sample project image

ลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ อำเภอสทิงพระ และอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ อำเภอสทิงพระ และอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2021-07-12 10:29:49

อ่านต่อ...
Sample project image

ติดตามงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเกาะไหล ตำบลบ้านหารอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

ติดตามงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเกาะไหล ตำบลบ้านหารอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2021-07-08 15:50:04

อ่านต่อ...
Sample project image

ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเพื่อสำรวจข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัย ณ กลุ่มแปลงขยายพันธุ์ข้าว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเพื่อสำรวจข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัย ณ กลุ่มแปลงขยายพันธุ์ข้าว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2021-07-08 15:46:37

อ่านต่อ...
Sample project image

ติดตามงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

ติดตามงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2021-07-08 15:42:57

อ่านต่อ...
Sample project image

ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเพื่อสำรวจข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัย ณ กลุ่มแปลงขยายพันธุ์ข้าว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเพื่อสำรวจข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัย ณ กลุ่มแปลงขยายพันธุ์ข้าว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2021-07-08 15:37:13

อ่านต่อ...
Sample project image

ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเพื่อสำรวจข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัย ณ ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเพื่อสำรวจข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัย ณ ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2021-07-08 15:32:53

อ่านต่อ...
Sample project image

ติดตามงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ตำบลบ้านขาว อำภอระโนด จังหวัดสงขลา

ติดตามงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2021-07-08 15:27:21

อ่านต่อ...
Sample project image

ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำการทำนาปีแก่เกษตรกร ในพื้นที่อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำการทำนาปีแก่เกษตรกร ในพื้นที่อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2021-07-08 15:18:45

อ่านต่อ...

ปีที่ 21 ฉบับที่ 05 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี   2021-07-01 14:20:15    2     0 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 04 ประจำเดือน เมษายน 2564

ประจำเดือน เมษายน 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี   2021-07-01 14:18:42    3     0 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 03 ประจำเดือน มีนาคม 2564

ประจำเดือน มีนาคม 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี   2021-07-01 14:17:23    4     0 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 02 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี   2021-07-01 14:13:38    4     1 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 01 ประจำเดือน มกราคม 2564

ประจำเดือน มกราคม 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี   2021-06-30 16:11:09    3     1 

ปีที่ 20 ประจำปี 2563

มกราคม-ธันวาคม 2563

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี   2021-06-30 16:07:57    3     0 

เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่ายข่าวประกาศ
จัดซือจัดจ้าง

ลิงค์ที่น่าสนใจ


สายด่วนหมอข้าว