ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว


ปีที่ 21 ฉบับที่ 05 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี   2021-07-01 14:20:15    3     0 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 04 ประจำเดือน เมษายน 2564

ประจำเดือน เมษายน 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี   2021-07-01 14:18:42    4     0 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 03 ประจำเดือน มีนาคม 2564

ประจำเดือน มีนาคม 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี   2021-07-01 14:17:23    4     0 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 02 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี   2021-07-01 14:13:38    5     1 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 01 ประจำเดือน มกราคม 2564

ประจำเดือน มกราคม 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี   2021-06-30 16:11:09    4     1 

ปีที่ 20 ประจำปี 2563

มกราคม-ธันวาคม 2563

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี   2021-06-30 16:07:57    4     0 

ปีที่ 19 ประจำปี 2562

มกราคม-ธันวาคม 2562

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี   2021-06-30 16:05:01    2     0 

ปีที่ 18 ประจำปี 2561

มกราคม-ธันวาคม 2561

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี   2021-06-30 16:01:42    3     1 

ปีที่ 17 ประจำปี 2560

มกราคม-ธันวาคม 2560

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี   2021-06-30 15:52:24    5     4