การติดต่อ


  •   2021-03-19 10:15:05    28  

ที่อยู่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 61 หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

เบอร์โทรศัพท์

073-330890

แฟกซ์

073-330893

อีเมล์

ptn_rsc@rice.mail.go.th