แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 14
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 13
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 16
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 14
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนขนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 15
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนขนส่งเมล็ดพันธุ์ซื้อคืนจากแปลงขยายพันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 15
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนขนส่งเมล็ดพันธุ์ซื้อคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 14
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 15
ประกาศกรมการข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สาธิตการแปรรูปข้าวตังหน้าตั้งข้าวยำ ฯ กิจกรรมย่อย ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 12
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 15