แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 1
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 1
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 2
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 1
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนขนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 1
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนขนส่งเมล็ดพันธุ์ซื้อคืนจากแปลงขยายพันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 2
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนขนส่งเมล็ดพันธุ์ซื้อคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 1
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 1
ประกาศกรมการข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สาธิตการแปรรูปข้าวตังหน้าตั้งข้าวยำ ฯ กิจกรรมย่อย ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 1
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 2