การกำหนดราคากลาง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข41 ฤดูฝน/2560 09 มกราคม 2561 3
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 04 มกราคม 2561 5
จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข29 ฤดูฝน/2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 03 มกราคม 2561 8
จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 25 ธันวาคม 2560 12
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 19 ธันวาคม 2560 12
โครงการผลิตและขยายพันธุ์พืช (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช) 28 กันยายน 2560 43
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 06 กันยายน 2560 27
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 04 พฤษภาคม 2560 76
โครงการผลิตและขยายพันธุ์พืช 04 มีนาคม 2560 194
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 04 กุมภาพันธ์ 2560 129