การกำหนดราคากลาง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าจ้างไถนา) 30 กรกฎาคม 2562 47
จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ ชัยนาท 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ปี 2561 16 พฤษภาคม 2561 202
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 30 มกราคม 2561 111
จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข41 ฤดูฝน/2560 09 มกราคม 2561 129
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 04 มกราคม 2561 140
จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข29 ฤดูฝน/2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 03 มกราคม 2561 194
จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 25 ธันวาคม 2560 253
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 19 ธันวาคม 2560 169
โครงการผลิตและขยายพันธุ์พืช (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช) 28 กันยายน 2560 445
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 06 กันยายน 2560 167