การกำหนดราคากลาง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ ชัยนาท 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ปี 2561 16 พฤษภาคม 2561 47
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 30 มกราคม 2561 36
จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข41 ฤดูฝน/2560 09 มกราคม 2561 48
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 04 มกราคม 2561 65
จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข29 ฤดูฝน/2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 03 มกราคม 2561 53
จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 25 ธันวาคม 2560 81
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 19 ธันวาคม 2560 67
โครงการผลิตและขยายพันธุ์พืช (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช) 28 กันยายน 2560 179
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 06 กันยายน 2560 87
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 04 พฤษภาคม 2560 133