การกำหนดราคากลาง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ ชัยนาท 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ปี 2561 16 พฤษภาคม 2561 3
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 30 มกราคม 2561 22
จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข41 ฤดูฝน/2560 09 มกราคม 2561 33
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 04 มกราคม 2561 34
จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข29 ฤดูฝน/2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 03 มกราคม 2561 33
จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 25 ธันวาคม 2560 50
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 19 ธันวาคม 2560 40
โครงการผลิตและขยายพันธุ์พืช (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช) 28 กันยายน 2560 117
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 06 กันยายน 2560 66
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 04 พฤษภาคม 2560 117