งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560

kitjakome240

นายอัมพร ทองไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ม.15 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย และพระราชวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจการด้านข้าวมาโดยตลอด และเป็นการให้ความสำคัญต่อข้าวซึ่งเป็นพืชอาหารหลักของคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งให้เกียรติชาวนาไทยในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับประชาชน โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายกฤษณพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว, คุณนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง, นายไชยวัฒน์ วัฒนชัย ที่ปรึกษากรมการข้าว และนายวิชาญ เที่ยงธรรม ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว ร่วมเป็นเกียรติในงาน