วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศง 2560

kitjakome238

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี นำทีมเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานเพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ซึ่งต้นไม้ที่ทางศูนย์ฯ ปลูกไว้ คือ ต้นปาล์มน้ำพุ จำนวน 40 ต้น