คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น

kitjakome237

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางสาวสุทธินี  คชรัตน์  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวธนกร ทองคำ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และนายอนัส อิแต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อสนับสนุนแผนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมี นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี และศูนย์ฯ ให้บริการความรู้เรื่องการปลูกข้าว และแจกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 แก่เกษตรกร เกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 91 ราย