จัดประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560

kitjakome236

นายฉลองชัย  พรหมสุวรรณ ร่วมประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายฉลองชัย  พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสิรินันท์  แสงสมัคร  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ในตำบลท่าหิน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว ณ หมู่ที่ 6 ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 20 ราย