ประชุมประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด

kitjakome230

นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ ร่วมประชุมประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายฉลองชัย  พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสิรินันท์  แสงสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยมี นายสุพิศ  จิตรภักดี เกษตรจังหวัดสงขลาเป็นประธาน มีเจ้าหน้าที่ของเกษตรจังหวัดสงขลา และประธานศูนย์ข้าวชุมชนเข้าร่วมประชุม จำนวน 20 ราย