กิจกรรมสาธิตการทำนาโดยวิธีใช้เครื่องปักดำ

kitjakome218

นายสุวิทย์ แก้วมณี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมสาธิต

การทำนาโดยวิธีใช้เครื่องปักดำ อ.รามัน จ.ยะลา

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นายสุวิทย์ แก้วมณี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายอนัส อิแต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และนายไชยา ชุมพราหมณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จัดกิจกรรมสาธิตการทำนาโดยวิธีใช้เครื่องปักดำ วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนวิถีชีวิตการทำนา ซึ่งเดิมเคยทำนาโดยใช้แรงงานคนในการปักดำ ซึ่งเสียเวลาและเกษตรกรเหนื่อย อีกทั้งทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ยอมทำนาอีกด้วย ศูนย์ฯ จึงร่วมกับบริษัท คูโบต้าปัตตานีจักรกล จำกัด จัดกิจกรรมสาธิตการทำนาโดยวิธีใช้เครื่องปักดำขึ้น ณ บ้านสะโต หมู่ที่ 5 อ.รามัน จ.ยะลา เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 50 ราย