จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ

kitjakome215

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและส่งเสริมกลุ่มชาวนาผู้บริหารจัดการศัตรูข้าว

วันที่ 27 เมษายน 2560 นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสิรินันท์ แสงสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและส่งเสริมกลุ่มนาข้าวผู้บริหารจัดการศัตรูข้าว กิจกรรม อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองเสาธง หมู่ที่ 6 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา