จัดอบรมเกษตรกรในอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

kitjakome214

นายจำลอง บุญแนบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน ปี 2560 (Pre GAP)

วันที่ 26 เมษายน 2560 นายจำลอง บุญแนบ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาววิภาวรรณ ศรัทธารัตน์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร และนางสาวมนทิรา เกษจินดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตข้าว Pre GAP กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (Pre GAP) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน ปี 2560 ณ ศาลาประจำตำบล ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา เจ้าหน้าที่ชี้แจงโครงการระดับพื้นที่ บรรยายเรื่อง "การผลิตข้าวตามหลักการ Pre GAP และการเรียนรู้ผ่านแปลงสาธิต" และหัวข้อ "การตรวจประเมินแปลง Pre GAP การบันทึกของเกษตรกร แนะนำผู้ตรวจประเมิน" เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 79 ราย