ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

 

kitjakome213

นางสาวอรอุมา บุญมี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

(Niche Market)

วันที่ 19 เมษายน 2560 นางสาวอรอุมา บุญมี ตำแหน่งนัก วิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวจุฬาลักษณ์ อินทไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ณ กลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้างบ้านพรุชิง ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดโครงการแก่เกษตรกร และแนะนำการกรอกข้อมูลในเล่มระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 30 ราย