ร่วมงานพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

243558

นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมงานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

243556

วันที่ 6 เมษายน 2560 นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ นายสุวิทย์ แก้วมณี, นางสาวอาภากร จันทร์บาลใจ, นางกัญญารัตน์ ราชปักษิณ และนางสาวรุจรินทร์ ชูสว่าง ร่วมงานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีวางพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ และจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช