ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา

kitjakome211

นายสุวิทย์ แก้วมณี ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา

วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายสุวิทย์ แก้วมณี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวสุทธินี คชรัตน์ นางสาวธนกร ทองคำ และนายอนัส อิแต เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ เพื่อสนับสนุนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดหัวถิน ต.พังยาง อ.ระโนด จ.สงขลา โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี กิจกรรมที่ศูนย์ฯ ให้บริการ คือ ให้ความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว และการปลูกข้าว และมีการแจกข้าวให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับบริการของศูนย์ฯ เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 120 ราย