บรรยายให้ความรู้กับเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเชิงพาณิชย์และการเพิ่มมูลค่าข้าวในพื้นที่

kitjakome209

นายอนัส อิแต และนายไชยา ชุมพราหมณ์ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเชิงพาณิชย์และการเพิ่มมูลค่าข้าวในพื้นที่

วันที่ 20-21 มีนาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี นำโดย นายอนัส อิแต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และนายไชยา ชุมพราหมณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเชิงพาณิชย์และการเพิ่มมูลค่าข้าวในพื้นที่ ณ ชุมชนบ้านทุ่ง ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ตามหนังสือเชิญของวิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี หัวข้อบรรยาย เรื่อง "เทคโนโลยีการผลิตข้าว" และเรื่อง "การเกี่ยวข้าวที่ถูกวิธี การนวดข้าว การลดความชื้นเมล็ดข้าวก่อนสี และการทำความสะอาด" เกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 40 ราย