ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา

kitjakome204

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

เพื่อสนับสนุนแผนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวสุทธินี คชรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวธนกร ทองคำ นายอนัส อิแต และนายไชยา ชุมพราหมณ์ ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อสนับสนุนแผนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดคูเค่า หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธาน กิจกรรมที่ศูนย์ฯ ให้บริการ คือ ให้ความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว และการปลูกข้าว และแจกข้าวพันธุ์สังข์หยดให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการบริการของศูนย์ฯ เกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 141 ราย