ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน พันธุ์ กข57

kitjakome202

นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน

พันธุ์ กข57

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน พันธุ์ กข57 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปมอบแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ในจังหวัดสงขลา พัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 603 ราย พื้นที่ 6,000 ไร่ ณ สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน