ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

kitjakome197

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นายสุวิทย์ แก้วมณี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวธนกร ทองคำ นายไชยา ชุมพราหมณ์ และนายอนัส อิแต ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนบ้านควนดินแดง ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี เกษตรกรเข้ารับบริการจากศูนย์ฯ จำนวน 120 ราย