ต้อนรับคณะกรรมการจากกรมการข้าว

kitjakome193

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีต้อนรับคณะกรรมการจากกรมการข้าว

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ต้อนรับคณะกรรมการจากกรมการข้าวซึ่งเดินทางมาประเมินผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำดีเด่น ซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อของศูนย์ฯ คือ นายสำราญ แก้วทรายขาว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์