ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

kitjakome194

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ สำนักงานประมง สถานีพัฒนาที่ดิน เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนด้านการเดินทาง