ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

kitjakome469

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวนิธนภา สิทธิสุทธิ์ นางสาวดารีนา บิลสมาน และนายกิตติศักดิ์ เภอบาล เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพื่อดำเนินงานจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) ของข้าว GAP พร้อมทั้งพูดคุย ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ GAP ปรึกษา และวางแผนเก็บข้อมูลเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่บ้านเชิงแส