ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำตัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรจังหวัดสงขลา

kitjakome468

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรจังหวัดสงขลา

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา บุญมี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวจุฬาลักษณ์ อินทไชย และนางสาวเนาวนิตย์ ดวงศรี เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรจังหวัดสงขลา (Chief of Operation) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา