ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

kitjakome192

นายสุวิทย์ แก้วมณี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา 

22 ธ.ค. 59 นายสุวิทย์ แก้วมณี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวสุทธินี คชรัตน์ นางสาวธนกร ทองคำ นายอนัส อิแต และนายชนินทร์ แดงดิษคีรี ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ วัดปรางแก้ว หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ศูนย์ฯ ได้นำข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 มาแจกให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการบริการ เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 121 ราย