ออกกำลังกายตามนโบยายท่านนายกฯ

kitjakome191

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำทีมออกกำลังกายตามนโยบายของท่านนายกฯ

21 ธ.ค. 59 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี นำทีมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเหมา ออกกำลังกายร่วมกันตามนโยบายของท่านนายกฯ ให้หน่วยงานราชการออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีภูมิต้านทานและห่างไกลโรค ตลอดจนสามารถผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน ช่วยให้สมองปลอดโปร่งและสดชื่น