อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

kitjakome467

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2563 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา บุญมี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวเนาวนิตย์ ดวงศรี และนางสาวจุฬาลักษณ์ อินทไชย เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จัดอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

1. วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เกษตรกร 20 ราย

2. วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกันมัน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เกษตรกร 20 ราย

เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการวัตถุประสงค์โครงการและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานของทางกรมการข้าว รวมไปถึงการทำ GAP Seed ในเมล็ดพันธุ์ข้าว