จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงาน (เวทีชุมชน) จังหวัดสงขลา

 

kitjakome464

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงาน (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายสุวิทย์ แก้วมณี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวจุฬาลักษณ์ อินทไชย และนางสาวเนาวนิตย์ ดวงศรี เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จัดสัมมนาวางแผนดำเนินงาน (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ณ
- วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เกษตรกร จำนวน 50 ราย
- วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกัมมัน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เกษตรกร จำนวน 50 ราย
วัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิด วิเคราะห์ ข้อมูลพื้นที่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และข้อตกลงภายในกลุ่ม