จัดนิทรรศการงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563

kitjakome462

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมจัดนิทรรศการงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563" จังหวัดปัตตานี

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวสุทธินี คชรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการ "งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563" ณ ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมบริจาดโลหิต กิจกรรมด้านศาสนา กิจกรรมด้านวิชาการของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดปัตตานี กิจกรรมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมการแสดง และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน