ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี เข้าตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

kitjakome461

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ต้อนรับคณะตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์ฯ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี