ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ ปีงบประมาณ 2563

kitjakome460

ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ลงพื้นทีติดตามการดำเนินงานการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ ปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี โดยมี นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ