ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ในพื้นที่จังหวัดยะลา

kitjakome454

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดยะลา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายจรัญ ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวดารีนา บิลสมาน นางสาวนิธนภา สิทธิสุทธิ์ และนายกิตติศักดิ์ เภอบาล เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อดำเนินงานจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) ของข้าว GAP พร้อมทั้งพูดคุย ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ GAP และวางแผนลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ