กิจกรรมกาแฟยามเช้า

kitjakome190

กิจกรรมกาแฟยามเช้า เพื่อพบปะพูดคุยกับหน่วยงานราชการ

 7 ธันวาคม 2559 นายอัมพร  ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า เพื่อพบปะพูดคุยกับหน่วยงานราชการใน อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแจ้งข่าวด้านความมั่นคงภายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหนองจิก ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว