ลงนามถวายความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9

นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีลงนามถวายความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9

 

วันที่ 17 พ.ย. 59 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารสำนักงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี