ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563

kitjakome443

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ตั้งจุดบริการประชาชน ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตั้งจุดบริการประชาชนร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563 ณ จุดบริการตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งเจ้าหน้าที่ให้บริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น แก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนแวะพัก ณ จุดบริการ จำนวน 153 คน