ติดตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา

kitjakome441

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา

วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายมะรอสดี หามะ ตำแหน่ง พนักงานประจำคลังสินค้า พร้อมด้วย นางสาวจุฬาลักษณ์ อินทไชย และนางสาวเนาวนิตย์ ดวงศรี เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 เพื่อติดตามข้อมูลของสมาชิกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของศูนย์ข้าวชุมชน ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา และอำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 4 ศูนย์ และในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จำนวน 2 ศูนย์ เพื่อจับพิกัดที่ตั้งศูนย์ข้าว และสอบถามข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลแต่ละศูนย์ข้าว ในเรื่องของการผลิตข้าวและกำลังการผลิต