จัดนิทรรศการงานวันดินโลกจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562

kitjakome440

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดนิทรรศการงาน "วันดินโลกจังหวัดสงขลา" ประจำปี 2562 ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวสุทธินี คชรัตน์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการงาน "วันดินโลกจังหวัดสงขลา" ประจำปี 2562 ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมี นายอำพล พงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหน่วงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา หมอดินอาสา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย