ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

kitjakome439

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวสุทธินี คชรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายไชยา ชุมพราหมณ์ และนายอนัส อิแต เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่ติดตามรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วม กิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าว โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2563 และชี้แจงข้อมูลการดำเนินงานของโครงการ ในพื้นที่ อำเภอจะนะ และอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา