สาธิตการทำนาโดยวิธีการโยนกล้า การปักดำ และทำนาหว่านน้ำตม

สาธิตการทำนาโดยวิธีการโยนกล้า การปักดำ และการทำนาหว่านน้ำตม

 

วันที่ 10 พ.ย. 59 นายสุวิทย์ แก้วมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายไชยา ชุมพราหมณ์ นายอนัส อิแต นางสาวธนกร ทองคำ และนายชนินทร์ แดงดิษคีรี ร่วมสาธิตการทำนาโดยวิธีการโยนกล้า การปักดำโดยรถปักดำ และการทำนาหว่านน้ำตมโดยใช้เครื่องพ่นเมล็ดข้าว ณ หมู่ที่ 1 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส มีเกษตรกรและนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 70 ราย