ออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ สำนักสงฆ์บ้านทัพหลวง ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

kitjakome436

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ สำนักสงฆ์บ้านทัพหลวง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวสุทธินี คชรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นางสาวธนกร ทองคำ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สำนักสงฆ์บ้านทัพหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ นำเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการผลิตข้าว เมล็ดพันธุ์ข้าว เอกสารโรคและแมลง แจกให้แก่ประชาชนทีเข้ารับบริการในหน่วยคลินิกข้าว เกษตรกรเข้ารับบริการ 75 ราย