ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

kitjakome435

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายจรัญ ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายลือศักดิ์ หนูแดง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านหนองโอน ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจประเมินเบื้องต้นการตรวจสอบแปลงและตรวจสอบการจัดทำเอกสาร ORG 02 แบบบันทึกระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ รายแปลง กลุ่ม T1