ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

kitjakome423

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวดารีนา บิลสมาน นางสาวนิธนภา สิทธิสุทธิ์ และนายกิตติศักดิ์ เภอบาล เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ณ เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่แดนสงวน ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และกลุ่มแปลงใหญ่บ้านมาบด้วน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อดำเนินงานจัดระบบควบคุมภายใน (ICS) ของข้าว GAP พูดคุยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ GAP และวางแผนเก็บข้อมูลและดำเนินงานกิจกรรมการผลิตข้าว GAP ด้านระบบ ICS