ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

kitjakome422

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายจรัญ ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายลือศักดิ์ หนูแดง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ กลุ่มข้าวปลอดภัยบ้านหนองถ้วย ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม (ICS) แบบฟอร์มที่ 4 แบบบันทึกการผลิตของเกษตรกร รายแปลง กลุ่ม T2 สมาชิก 8 ราย พื้นที่ 119 ไร่