ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563

kitjakome420

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563

วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2562 นายอัมพร ทองไชย ผุ้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวดารีนา บิลสมาน นางสาวนิธนภา สิทธิสุทธิ์ และนายกิตติศักดิ์ เภอบาล เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ณ กลุ่มผลิตข้าวนาแปลงใหญ่บ้านหนองอ้ายแท่น ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และกลุ่มผลิตข้าวนาแปลงใหญ่แดนสงวน ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อพูดคุยและวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมการผลิตข้าว GAP ด้าน ICS กับเกษตรกรผู้นำกลุ่ม