ต้อนรับคณะตรวจประเมินฯจากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว

20160929 IMG 0009

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ ต้อนรับคณะตรวจประเมินฯจากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว

 

20160929 IMG 0011 20160929 IMG 0022

20160929 IMG 0034 20160929 IMG 0038

20160929 IMG 0040 20160929 IMG 0046

20160929 IMG 0048 20160929 IMG 0027

29  ก.ย. 59  นายอัมพร  ทองไชย  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ ต้อนรับคณะตรวจประเมินฯจากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว และรับการตรวจประเมินผลการทำงาน ในปีงบประมาณ 2559 ณ  ห้องประชุมขวัญข้าว ซึ่งนำโดย นางพรประภา  แพทย์พันธุ์  และคณะติดตามนิเทศงาน